Wanneer wel en wanneer niet troeftrekken

Illustratie: Peter Zadelaar

Of je wel of niet moet troeftrekken hangt ervan af of je introevers wilt maken.

En het is ook afhankelijk van het aantal troeven die er in dummy liggen.

ALGEMEEN

3 troeven in dummy          niet direct troeftrekken

5+ troeven in dummy        trek troef

4 troeven in dummy          troeftrekken bij 1 introever

niet troeftrekken bij 2 introevers