Ingooi

Probleem
West komt uit met ♠V. Hoe speelt u?
Antwoord

Na het trekken van de troeven, raapt u ook ♠H op. Na ♣A en een klaveren getroefd, gaat u met ruiten naar de dummy. Op ♠10 gooit u in de hand een kleine harten af (loser on loser). West is ingegooid. Hij kan alleen harten in de vork naspelen of klaveren in de dubbel renonce.

Uitduiken

Wanneer de communicatie tussen beide handen gebrekkig is, spreken we van entreeproblemen. Extra aandacht is dan geboden; de weinige entrees moeten zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Hieronder staan enkele technieken die van pas kunnen komen wanneer je te maken hebt met entreeproblemen.
Dia 1:
CONTRACT 3SA
UITKOMST ♠B

Je telt zes vaste slagen. Ruiten is de meest aantrekkelijke werkkleur. Door een ruiten af te staan aan OW kun je drie lengteslagen ontwikkelen. Zie echter wat er over is als je AH en ruiten na speelt (klik op tweede bolletje onder de diashow).

De ruitens zijn vrij, maar je kunt er niet meer bijkomen. Probleem op dit spel is dat je enige oversteek naar de noordkant in de ruitenkleur zelf ligt. Je moet dus nog een ruiten in de hand hebben op het moment dat de kleur is vrijgespeeld. Wanneer je je nu realiseert dat je altijd een ruitenslag moet afstaan om de kleur te ontwikkelen, is de oplossing voor je probleem snel gevonden. Geef niet de derde maar de eerste ruitenslag af! Dan houd je de situatie over zoals afgebeeld in de derde afbeelding (klik op derde bolletje van de diashow).

Je neemt de nagespeelde ♠V met ♠A en steekt met je tweede ruiten over naar A. Vervolgens kun je vijf ruitenslagen oprapen. Je maakt aldus negen slagen; vijf ruitens, ♠AH, A en ♣A.

(Uit: Leer Bridge, deel 3, pag 105-106)

Bluf of vaardigheid?

West Noord Oost Zuid
pas 1♣
3 4 5 dbl
pas 6 pas 6♠
7 pas pas 7♠
pas pas pas

1♣: Sterke klaveren
Contract 7♠ door zuid
Uitkomst: ♠8 door west, oost gooit de ruiten af
Gegeven: oost heeft ♣H1096

Probleem
Op welke ingenieuze manier maakte de leider dit groot slem?
Antwoord

Simon de Wijs (wereldkampioen in 2011) won de ♠8 uitkomst met ♠H. Hij trok met ♠V en ♠A ook de andere twee troeven van west. Klaveren naar ♣V in zuid. Harten naar A en klaveren naar ♣B. Op dat moment bleek dat oost een klaverstop had. De leider troefde  H in de dummy en stak over naar ♣A in zuid. Dan drie troeven. Op de laatste troef moest oost van VB en ♣H een kaart afgooien en koos voor B. De Nederlandse wereldkampioen speelde harten naar H en maakte met 9 de dertiende slag. 

Een gedurfd staaltje van dwang.

© Bridge Beter scheurkalender 23-01-2015

Je Partner

Hierbij nog een gedicht wat ik kreeg van één van onze leden.
Onder het motto: Wie de schoen past, trekke hem aan !!!

Je partner, hij kan het niet laten
hij kankert, hij weet hoe het moet
hij weet het ook allemaal beter
hij zegt dus: je doet het niet goed.

Je partner, hij kan je vermoorden
je bieden, je spelen, het gaat slecht
je azen en heren verzuipen
‘t is steeds weer hetzelfde gevecht.

Je partner is meestal de wanhoop nabij,
hij zucht en steunt en wordt kwaad.
Je ziet hem soms helemaal verbleken
maar dan is het meestal al te laat.

Het is harten of schoppen, of ruiten
het is klaveren of het is zonder troef
naar slem kun je meestal wel fluiten
en dat is nou juist de foef.

Je partner ziet het niet meer zo zitten
hij ergert zich groen, geel en blauw
je zit dan ook aardig te pitten
je bieding was tamelijk lauw.

Je partner kan soms wel gaan huilen
hij weet zich dan ook werkelijk geen raad
het liefst zou hij  jou in gaan ruilen
maar dan word jij heel erg kwaad.

Je snijdt, en je duikt en je blundert
de kaarten zitten verkeerd
maar bridgen is leuk en ontspannend
wees blij dat je het ook hebt geleerd!!!!

 

 

De vierde kleur

Definitie: Als er geen natuurlijk bod beschikbaar is en het bieden toch opengehouden moet worden, kan men de vierde kleur gebruiken als een kunstmatig ‘wachtbod’.

Is de ‘vierde kleur’ altijd een kunstmatig bod? Vaak wel. Als regel kunt u hanteren:

Als we drie kleuren geboden hebben is het bieden van de vierde kleur conventioneel. Het toont mancheinteresse en vraagt partner zijn hand nader te omschrijven.
 
Meestal zul je geïnteresseerd zijn in één van de volgende twee zaken:

- een driekaart steun voor je eerste kleur
- een dekking in de vierde kleur voor het spelen van SA.

Voorbeeld 1:

        H V 8 6 2
1 1 ♠   6 2
2 ♣ 2   A 9 3
        H 6 5

Voorbeeld 2:

        H 6 5
1 1   A V 8 2
1 ♠ 2 ♣   H B 7
        8 6 3

Hier bied je de vierde kleur om te ontdekken of partner een driekaart schoppen heeft. Is dat het geval, dan ga je naar 4 ♠. Heeft partner geen 3 kaart schoppen, dan wordt het 3 SA.

 

 

 

Hier wil je naar 3 SA. Je hebt echter geen dekking in de ongeboden klaverkleur. Om uit te vinden of partner die wel heeft, bied je de vierde kleur. Zonder klaverdekking moet je op zoek naar een andere  manche.

 

Het bieden van de vierde kleur zegt niets over je bezit in die kleur. Je kunt twee kleintjes hebben, maar ook AH-vierde.

Antwoorden op de vierde kleur:

Hoe reageert partner op een bod in de vierde kleur? Op volgorde van prioriteit:

 1. Partners eerste kleur steunen met een driekaart. Vaak is de eerste kleur van de vierde kleurbieder een vijfkaart en dan kan er dus in de 5-3 fit gespeeld worden.
 2. SA bieden met een stop in de vierde kleur. Vaak heeft de vierde kleurbieder geen dekking in de vierde kleur.
 3. Iets anders vertellen dat nog niet bekend is. Bijvoorbeeld dat de eerste of misschien zelfs de tweede kleur van de openaar een vijfkaart is.

Voorbeeld bij 1:

        H V 5 2
    1 ♣   H B 4
1 1 ♠   3 2
2 ??   A B 9 3

Voorbeeld bij 2:

        H V 5 2
    1 ♣   3 2
1 1 ♠   A V 5
2 ??   H 6 4 2

Voorbeeld bij 3:

        H V 5 2
    1 ♣   4 3
1 1 ♠   B 7
2 ??   A V B 7 5

 

Hier biedt Oost 2 , waarna waarschijnlijk 4 , of misschien zelfs een slem in harten bereikt gaat worden.

 

 

 

Hier biedt Oost 2 SA, vanwege de dubbele dekking in ruiten. Waarschijnlijk wordt 3 SA het eindcontract.

 

 

 

Hier biedt Oost 3 ♣ om extra lengte in klaveren aan te geven.

Spel van de week, 4-4-2017

Biedverloop:

West Noord Oost Zuid
1 2♣
pas 4♠ pas pas
pas
Probleem
Er zijn op dit spel voor Noord-Zuid altijd 12 slagen te maken. Hoe is dit te bieden?
Antwoord
Noord kan beter niet meteen 4 schoppen bieden. Hiermee is het bieden afgelopen. Met veel punten is het beter rustig op te bouwen. Wat heb je nog nodig bij partner om 6 schoppen te maken?
Schoppen Vrouw zou mooi zijn, en van klaveren zal hij toch wel Heer en Vrouw hebben gezien zijn volgbod.
Het beste voor Noord is een bod te doen, waarop partner niet mag passen. Ik denk dat in dit geval 2 schoppen  niet verstandig is, omdat partner daarop wel zou kunnen passen. Maar na 3 schoppen zal partner toch nog wel wat zeggen?

West Noord Oost Zuid
1 2 ♣
pas 3 ♠ pas 4 ♠
pas 4 SA pas 5♣/5 *
pas 6 ♠ pas pas
pas

Na 4 schoppen weet je in ieder geval 9 troeven. Mocht partner 1 aas mee hebben, is 7 zelfs nog een optie.

* afhankelijk van het antwoordenschema wat je speelt: je geeft in ieder geval 0 azen aan, en stopt dan af in 6 schoppen.

Spel van de week, 27-3-2017

 

Biedverloop:

Zuid West Noord Oost
 pas  pas 1♣ 1
2♣ 4 pas pas
pas

1 Klaveren is vanaf een dubbleton. 2 Klaveren is dus vanaf een 5-kaart.
4 Harten is vaak preëmptief (kun je nu ook aan de dummy zien).
West is de dummy, Oost is de leider.

Probleem
Zuid komt uit met de Aas van Klaveren. West legt de 7. Noord speelt Klaveren 4 om aan te signaleren. (De leider gooit de 10).
Je partner switcht nu naar de 9 van Ruiten (top van niks) via de Boer en Vrouw voor de Aas van de leider. De leider speelt vervolgens Harten Heer voor jouw Aas. Je speelt Harten terug voor de Vrouw van de leider (partner Noord gooit een Klaveren weg).
De leider troeft een Klaveren in de dummy, waarna hij vanuit de dummy Ruiten 3 voorspeelt.
Dit is nu de situatie:

De vraag is nu welke Ruiten je moet spelen. Stel dat je Ruiten Heer houdt, welke kaart moet je dan vervolgens spelen?
Antwoord
Je moet Ruiten Heer leggen en hierna ruiten naspelen.
Dit is de enige manier om niet ingegooid te worden.
Zie hier de situatie met alle resterende kaarten open:

Speel je een kleine Ruiten, dan wint Oost met de 8 en speelt Ruiten na. Deze is dan voor jouw Heer. Nu moet jij Schoppen of Klaveren spelen. Speel je Klaveren, dan kan de leider een verliezer weggooien en in de andere hand troeven. Speel je Schoppen dan legt de leider klein en kan die de Vrouw van je partner eruit snijden. Daarom moet je zorgen dat je Ruiten Heer pakt en Ruiten naspeelt zodat de leider zelf de Schoppenkleur moet aanspelen.
Merk op dat de leider dit goed kan doen door Schoppen Boer voor te spelen. Maar hij is niet helderziend en zal bijna altijd de snit nemen.

Openen met minder dan 13 punten

Herwaarderen doe je pas als de fit vaststaat!

Maar ook bij de opening kan je al wel lengtepunten bij tellen. Niet voor korte, maar wel voor lange kleuren.

Dit betekent dat je mag openen met:

  • Een 5-kaart en 12 punten,
  • Een 6-kaart en 11 punten.

Bijvoorbeeld:

♠ 6 4
A 9 2
H B 8 7 4
♣ H B 7
12 punten en een 5-kaart, dus deze mag je 1 openen.

♠ 8
A H B 9 8 2
H 6 4 3
♣ 9 4
11 punten en een 6-kaart , dus deze mag je 1 openen.

11 punten is het minimum. Een 7-kaart en 10 punten? Nee dus, dat is een preëmptieve opening.

Een ander houvast is: De regel van 20.

Volgens de regel van 20 mag je openen wanneer je puntenaantal plus het aantal kaarten in je twee langste kleuren 20 of meer bedraagt.

   • Dus 12 punten met 2 vierkaarten = 20 en mag je openen.
   • Dus 11 punten met 1 vijfkaart en 1 vierkaart = 20 en mag je openen.

Voorwaarde is wel dat het merendeel van de plaatjespunten ook in je lange kleuren zitten. Een singleton H of V is namelijk niet zoveel waard.

Bijvoorbeeld:
♠ A V 7 6
8 4
H B 9 2
♣ V 7 6
12 punten en 2 vierkaarten, dus deze mag je 1 openen.

♠ H B 9 2
B 10 2
6
♣ A V 9 5 4
11 punten en 1 vijfkaart en 1 vierkaart, dus deze mag je 1♣ openen.

Ethiek

De bridge-ethiek is en blijft van groot belang voor het waarborgen van uw bridgeplezier.

 • Controleer altijd aan de hand van uw loopbriefje of alles klopt
 • Aan het begin van de eerste ronde mag u de kaarten pas schudden als één van uw tegenstanders aanwezig is.
 • Elke speler neemt de hand uit het vak dat met zijn windrichting overeenstemt.
 • Voordat u een spel gaat spelen bent u verplicht uw kaarten te tellen met de beeldzijde naar beneden. Klopt het aantal kaarten niet, roep dan de wedstrijdleider.
 • Het board blijft in de juiste windrichting in het midden op tafel liggen.
 • Als er in de 1e ronde wordt rondgepast, mag er officieel niet opnieuw gegeven worden. Maar in Ruurlo staan wij dit wel toe.
 • Indien u een bepaald bod wil doen en u legt per ongeluk het verkeerde biedkaartje neer dan mag dit bod onmiddellijk vervangen worden door uw voorgenomen bieding. Echter zonder denkpauze.
 • U mag altijd als u aan de beurt bent om te bieden een uitleg van de biedingen van de tegenstanders vragen. Het is ongepast een vraag te stellen uitsluitend ten behoeve van de partner. De partner van de bieder zal altijd de uitleg geven, nooit degene die de bieding heeft gedaan.
 • De bieding is beëindigd, nadat er drie keer in volgorde is gepast m.u.v. de eerste biedronde.
 • De speler links van de leider legt de kaart waarmee hij wil uitkomen met de beeldzijde naar beneden voor zich op tafel en vraagt aan zijn partner “geen vragen partner?” Want zijn partner mag nu nog om herhaling van het biedverloop of uitleg over een bieding van de tegenstanders vragen. Daarna draait hij na toestemming van zijn partner zijn kaart pas open.
 • Tijdens het spelen mag u altijd arbitrage roepen, behalve de blinde (dummy), die mag pas na afloop reageren. Elke speler, ook de blinde, mag proberen te voorkomen dat een speler een onregelmatigheid begaat.
 • Aan het einde van het spelen laat u de kaarten in de juiste volgorde liggen tot er overeenstemming is bereikt over het gemaakte aantal slagen.
 • Schud en tel uw kaarten voor u ze terugsteekt in het board.
 • Noord vult de bridgemate in en oost moet altijd zorgvuldig controleren.
 • Bridge is een denksport, maar als u lang nadenkt of u nou de 2 of de 3 zal spelen, bent u onethisch bezig. U suggereert dat u een hoge kaart hebt en nadenkt of u die kaart moet spelen. Ook bij een singleton mag u niet onnodig wachten met bijspelen.
 • Kijk niet goedkeurend of afkeurend als de partner iets goed of fout doet, trek een pokerface.
 • Voorkom dat je je partner op al zijn fouten wijst tijdens het spelen, dat geeft een vervelende sfeer en verlegenheid bij de tegenstanders. En maakt u nooit fouten?

Conclusie:
Een speler behoort zich hoffelijk te gedragen.
Een speler onthoudt zich van lichaamstaal.
Een speler onthoudt zich van vervelend commentaar.
Een speler mag lang nadenken, maar alleen als er iets te denken valt.

Overgenomen van Bridgewijzer Oranje 14, een uitgave van de Nederlandse Bridge Bond.

Lage kleurentransfers

Net als bij de hoge kleuren kan er ook naar de lage kleuren getransfereerd worden.

Een belangrijk verschil met Jacoby voor de hoge kleuren is dat dit in het algemeen niet tot doel heeft om de juiste manche uit te vinden. 3SA is bijna altijd beter speelbaar dan 5♣/ en de score is hetzelfde. Jacoby voor de lage kleuren heeft tot doel om met een zwakke hand 3♣ of 3 te kunnen spelen in plaats van 1SA en om een keuze te kunnen maken tussen 3SA en 6♣/. Het is dus zwak (0-7) of behoorlijk sterk (13+) maar niet daar tussenin.

Er zijn verschillende methodes:

 • Na 1SA toont 2♠ een zeskaart klaveren en 3♣ een zeskaart ruiten. Nadat de openaar de transfer heeft geaccepteerd is pas de zwakke variant en bieden sterk. Voor de betekenis van het vervolg is er geen standaardaanpak en dit zal door het paar naar eigen voorkeur nader ingevuld zijn. De openaar kan met een 3 kaart en een tophonneur mee de transfer weigeren en weer SA bieden.
 • Er zijn paren die 2♠ spelen als transfer naar een van beide lage kleuren, waarna 3♣ een pas of corrigeer bod is. Nadeel is dat het contract niet altijd in de goede hand komt en dat slemonderzoek lastiger wordt. Mogelijke uitbreiding:

 • Andere mogelijkheid is: 2 ♠ voor ♣ en 2 SA voor .
  • Nadeel: het oude 2 SA (8-9 punten, limietbod) komt te vervallen. Deze moet dan ook via 2♣ geboden worden.
  • Voordeel: De transferweigering kan ook na 2 SA gebruikt worden.