Openen met minder dan 13 punten

Herwaarderen doe je pas als de fit vaststaat!

Maar ook bij de opening kan je al wel lengtepunten bij tellen. Niet voor korte, maar wel voor lange kleuren.

Dit betekent dat je mag openen met:

    • Een 5-kaart en 12 punten,
    • Een 6-kaart en 11 punten.

Bijvoorbeeld:

♠ 6 4
A 9 2
H B 8 7 4
♣ H B 7
12 punten en een 5-kaart, dus deze mag je 1 openen.

♠ 8
A H B 9 8 2
H 6 4 3
♣ 9 4
11 punten en een 6-kaart , dus deze mag je 1 openen.

11 punten is het minimum. Een 7-kaart en 10 punten? Nee dus, dat is een preëmptieve opening.

Een ander houvast is: De regel van 20.

Volgens de regel van 20 mag je openen wanneer je puntenaantal plus het aantal kaarten in je twee langste kleuren 20 of meer bedraagt.

      • Dus 12 punten met 2 vierkaarten = 20 en mag je openen.
      • Dus 11 punten met 1 vijfkaart en 1 vierkaart = 20 en mag je openen.

Voorwaarde is wel dat het merendeel van de plaatjespunten ook in je lange kleuren zitten. Een singleton H of V is namelijk niet zoveel waard.

Bijvoorbeeld:
♠ A V 7 6
8 4
H B 9 2
♣ V 7 6
12 punten en 2 vierkaarten, dus deze mag je 1 openen.

♠ H B 9 2
B 10 2
6
♣ A V 9 5 4
11 punten en 1 vijfkaart en 1 vierkaart, dus deze mag je 1♣ openen.