Ethiek

De bridge-ethiek is en blijft van groot belang voor het waarborgen van uw bridgeplezier.

 • Controleer altijd aan de hand van uw loopbriefje of alles klopt
 • Aan het begin van de eerste ronde mag u de kaarten pas schudden als één van uw tegenstanders aanwezig is. De meeste clubs hebben tegenwoordig een dupliceermachine en dan hoeft er niet geschud te worden.
 • Elke speler neemt de hand uit het vak dat met zijn windrichting overeenstemt.
 • Voordat u een spel gaat spelen bent u verplicht uw kaarten te tellen met de beeldzijde naar beneden. Klopt het aantal kaarten niet, roep dan de wedstrijdleider.
 • Het board blijft in de juiste windrichting in het midden op tafel liggen.
 • Als er in de 1e ronde wordt rondgepast, mag er niet opnieuw gegeven worden.
 • Indien u een bepaald bod wil doen en u legt per ongeluk het verkeerde biedkaartje neer dan mag dit bod onmiddellijk vervangen worden door uw voorgenomen bieding. Echter zonder denkpauze.
 • U mag altijd als u aan de beurt bent om te bieden een uitleg van de biedingen van de tegenstanders vragen. Het is ongepast een vraag te stellen uitsluitend ten behoeve van de partner. De partner van de bieder zal altijd de uitleg geven, nooit degene die de bieding heeft gedaan.
 • De bieding is beëindigd, nadat er drie keer in volgorde is gepast m.u.v. de eerste biedronde.
 • De speler links van de leider legt de kaart waarmee hij wil uitkomen met de beeldzijde naar beneden voor zich op tafel en vraagt aan zijn partner “geen vragen partner?” Want zijn partner mag nu nog om herhaling van het biedverloop of uitleg over een bieding van de tegenstanders vragen. Daarna draait hij na toestemming van zijn partner zijn kaart pas open.
 • Tijdens het spelen mag u altijd arbitrage roepen, behalve de blinde (dummy), die mag pas na afloop reageren. Elke speler, ook de blinde, mag proberen te voorkomen dat een speler een onregelmatigheid begaat.
 • Aan het einde van het spelen laat u de kaarten in de juiste volgorde liggen tot er overeenstemming is bereikt over het gemaakte aantal slagen.
 • Schud en tel uw kaarten voor u ze terugsteekt in het board.
 • Noord vult de bridgemate in en oost moet altijd zorgvuldig controleren.
 • Bridge is een denksport, maar als u lang nadenkt of u nou de 2 of de 3 zal spelen, bent u onethisch bezig. U suggereert dat u een hoge kaart hebt en nadenkt of u die kaart moet spelen. Ook bij een singleton mag u niet onnodig wachten met bijspelen.
 • Kijk niet goedkeurend of afkeurend als de partner iets goed of fout doet, trek een pokerface.
 • Voorkom dat je je partner op al zijn fouten wijst tijdens het spelen, dat geeft een vervelende sfeer en verlegenheid bij de tegenstanders. En maakt u nooit fouten?

Conclusie:
Een speler behoort zich hoffelijk te gedragen.
Een speler onthoudt zich van lichaamstaal.
Een speler onthoudt zich van vervelend commentaar.
Een speler mag lang nadenken, maar alleen als er iets te denken valt.

Overgenomen van Bridgewijzer Oranje 14, een uitgave van de Nederlandse Bridge Bond.