Theorie en praktijk

In een cyclus van 2 jaar geef ik 4 cursussen, te weten:

Leer bridge met Berry 5, deel 1 ♣
In dit eerste deel worden de regels van het bridgespel op een zodanig heldere wijze uitgelegd, dat iedereen zich het spel eigen kan maken. De beginnende bridger kan zelfs vrijwel direct aan de kaarttafel plaatsnemen!
Bridge kan het beste geleerd worden ‘met de kaarten in de hand’. Veel spelen is belangrijk. Wees niet bang om fouten te maken. Bridge is een spel waarin je continue beslissingen moet nemen. Goede en slechte beslissingen wisselen elkaar af.
Leer Bridge met Berry5 is de moderne versie van de uiterst succesvolle methode waarmee twintig jaar lang talloze mensen het spel hebben geleerd. In dit boek worden de nieuwste biedinzichten gevolgd.

Leer Bridge met Berry 5, deel 2 
In dit tweede deel wordt de basistheorie herhaald en verder uitgediept. Het biedsysteem wordt verder uitgebouwd met onderwerpen als herbieding, het tweede bijbod en slembieden. Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan het spelen. De afspeltechniek wordt verbeterd en bij het tegenspel wordt het fenomeen ‘signaleren’ geïntroduceerd. Na deze tweede cursus zal de beginnende bridger zich goed kunnen weren aan tafel.

Leer Clubbridge met Berry 5, /
De stap van bridgeles naar een bridgeclub is groot. Dat kunnen duizenden bridgers getuigen. De beginnende bridger komt in aanraking met biedafspraken en conventies die hem vreemd zijn. Bovendien blijken gelouterde bridgers het niet zo nauw te nemen met cursusregels als ‘openen vanaf 12 punten’, ‘een volgbod belooft een goede vijfkaart’, etc. En bij onregelmatigheden wordt de arbiter aan tafel ontboden. Zo kan snel het gevoel ontstaan in een andere wereld beland te zijn.
Dit boek heeft tot doel de kloof tussen cursus en club te verkleinen. De lezer wordt ingewijd in de gewoonten van wedstrijdbridgers, bijvoorbeeld ten aanzien van preëmptief bieden. De meest gebruikte conventies staan in een appendix.
Elk hoofdstuk bestaat uit een stukje herhaling/verdieping van het bieden. Het af- en tegenspelen wordt nog weer aangescherpt en verder wordt in elk hoofdstuk een belangrijk onderwerp uit de spelregels onder de loep genomen. Iemand die een sport of spel beoefent behoort nu eenmaal enige kennis van de spelregels te hebben.
Het tempo bij het spelen wordt ook wat opgeschroefd. Bij elke les zijn er 12 oefenspellen.

Leer Bridge met Berry 5, deel 3 
Deze nieuwe versie is systeem onafhankelijk, zowel voor 4 als voor 5 kaart hoog te gebruiken.
Dit is het derde deel van de cursus ‘Leer bridge met Berry Westra’. Aan de hand van dit boek kan de half gevorderde bridger zijn kennis verbreden.
In ‘Leer bridge met Berry Westra deel 3’ wordt veel aandacht besteed aan af- en tegenspel. Daarbij staat het maken van een plan centraal. Het boek bereidt de lezer tevens voor op club- en toernooibridge. Na lezing zullen slechts weinig gebeurtenissen aan de bridgetafel u nog kunnen verrassen. Nieuwe onderdelen die behandeld worden zijn: reverse, de vierde kleur en controle-biedingen. Ook worden de antwoorden op de 2-openingen herhaald en uitgediept.

Voor de komende jaren staan de volgende cursussen gepland:

januari 2024 Bij voldoende belangstelling: Gevorderden, Berry5
september 2024 Beginnerscursus deel 1, Berry5, ♣
januari 2025 Beginnerscursus deel 2, Berry5,
september 2025 Licht gevorderden cursus, Clubbridge met Berry /

De cursus: Leer clubbridge met Berry, /♥  is inmiddels afgerond.

Locatie cursussen: Bibliotheek Ruurlo, Dorpsstraat 74, 7261 AX Ruurlo, ingang vanaf Wildenborchseweg naast Aldi.
Dinsdagavond, aanvang 19.30 uur.

Wel even aanmelden van tevoren. De kosten voor de cursussen bedragen €100 voor 12 lessen van 2,5 uur.
Belangstelling? Stuur een mailtje naar joke.hennie13@gmail.com en ik neem zo spoedig mogelijk contact op. Bellen, appen of sms’en mag natuurlijk ook: 06-13200054

Hoe ziet een cursusmiddag/avond eruit? 

Elke cursusmiddag/avond bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Eerst wordt een bepaald aspect van het spel met behulp van een powerpointvoorstelling behandeld, daarna wordt aan de hand van een aantal gestoken spelen het geleerde toegepast. Dan volgt doorgaans wederom een uitleg en een tweede speelronde. Onderwerpen als bieden, tegenspelen, speltechnieken en -regels komen uiteraard regelmatig aan bod. Elke deelnemer krijgt na de les de mogelijkheid om de PowerPoint terug te kijken via de website. Ook extra huiswerkopgaven zonder/met antwoorden komen op de website te staan.

Themalessen en biedoverleg

Naast de reguliere cursussen verzorg ik op verzoek ook themalessen en biedoverleg (bijvoorbeeld in het geval van een nieuw partnership).

Met een groep van 4 personen kan op afspraak een bepaald thema worden gekozen dat dan in één of meer sessies wordt behandeld.

De kosten voor deze cursus (die eventueel ook overdag kan worden gegeven) bedragen €12,50 p.p. per 2,5 uur.