Uitduiken

Wanneer de communicatie tussen beide handen gebrekkig is, spreken we van entreeproblemen. Extra aandacht is dan geboden; de weinige entrees moeten zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Hieronder staan enkele technieken die van pas kunnen komen wanneer je te maken hebt met entreeproblemen.
Dia 1:
CONTRACT 3SA
UITKOMST ♠B

Je telt zes vaste slagen. Ruiten is de meest aantrekkelijke werkkleur. Door een ruiten af te staan aan OW kun je drie lengteslagen ontwikkelen. Zie echter wat er over is als je AH en ruiten na speelt (klik op tweede bolletje onder de diashow).

De ruitens zijn vrij, maar je kunt er niet meer bijkomen. Probleem op dit spel is dat je enige oversteek naar de noordkant in de ruitenkleur zelf ligt. Je moet dus nog een ruiten in de hand hebben op het moment dat de kleur is vrijgespeeld. Wanneer je je nu realiseert dat je altijd een ruitenslag moet afstaan om de kleur te ontwikkelen, is de oplossing voor je probleem snel gevonden. Geef niet de derde maar de eerste ruitenslag af! Dan houd je de situatie over zoals afgebeeld in de derde afbeelding (klik op derde bolletje van de diashow).

Je neemt de nagespeelde ♠V met ♠A en steekt met je tweede ruiten over naar A. Vervolgens kun je vijf ruitenslagen oprapen. Je maakt aldus negen slagen; vijf ruitens, ♠AH, A en ♣A.

(Uit: Leer Bridge, deel 3, pag 105-106)

Reverse

De term Reverse bieden komt uit het Engels: omgekeerd bieden.

Reverse: Als de eerst-geboden kleur lager is dan de tweede en het biedverloop zonder sprong een niveau omhoog gaat. Dit bod is ronde forcing (mag niet op gepast worden).
Eerst geboden kleur is 5+ kaart en tweede kleur een 4-kaart en minimaal 15/16 punten.

Voorbeelden:

 

De 2e kleur die geboden word is hoger dan de eerst geboden kleur. (Meestal heeft partner die kleur dan overgeslagen) Hiervoor moet je minstens 15/16 punten hebben. Waarom? Zie onderstaand voorbeeld met biedverloop:

Als West zijn 2e kleur gaat bieden, die hoger is als zijn eerste kleur, zit Oost in de problemen. Hij moet voorkeur geven voor één van beide kleuren en zal dan 3 moeten bieden. Ruiten is het goede contract maar wel één te hoog met 19 punten samen.
De correcte herbieding van West is dan ook: 1 SA of 2.

Hieronder een voorbeeld waar wel reverse geboden mag worden. West heeft 16 punten en dus voldoende voor een reversebod. Oost zal nu 3 herbieden, en dat zal kansen hebben.