Openen met minder dan 13 punten

Herwaarderen doe je pas als de fit vaststaat!

Maar ook bij de opening kan je al wel lengtepunten bij tellen. Niet voor korte, maar wel voor lange kleuren.

Dit betekent dat je mag openen met:

  • Een 5-kaart en 12 punten,
  • Een 6-kaart en 11 punten.

Bijvoorbeeld:

♠ 6 4
A 9 2
H B 8 7 4
♣ H B 7
12 punten en een 5-kaart, dus deze mag je 1 openen.

♠ 8
A H B 9 8 2
H 6 4 3
♣ 9 4
11 punten en een 6-kaart , dus deze mag je 1 openen.

11 punten is het minimum. Een 7-kaart en 10 punten? Nee dus, dat is een preëmptieve opening.

Een ander houvast is: De regel van 20.

Volgens de regel van 20 mag je openen wanneer je puntenaantal plus het aantal kaarten in je twee langste kleuren 20 of meer bedraagt.

   • Dus 12 punten met 2 vierkaarten = 20 en mag je openen.
   • Dus 11 punten met 1 vijfkaart en 1 vierkaart = 20 en mag je openen.

Voorwaarde is wel dat het merendeel van de plaatjespunten ook in je lange kleuren zitten. Een singleton H of V is namelijk niet zoveel waard.

Bijvoorbeeld:
♠ A V 7 6
8 4
H B 9 2
♣ V 7 6
12 punten en 2 vierkaarten, dus deze mag je 1 openen.

♠ H B 9 2
B 10 2
6
♣ A V 9 5 4
11 punten en 1 vijfkaart en 1 vierkaart, dus deze mag je 1♣ openen.

Wanneer wel en wanneer niet troeftrekken

Illustratie: Peter Zadelaar

Of je wel of niet moet troeftrekken hangt ervan af of je introevers wilt maken.

En het is ook afhankelijk van het aantal troeven die er in dummy liggen.

ALGEMEEN

3 troeven in dummy          niet direct troeftrekken

5+ troeven in dummy        trek troef

4 troeven in dummy          troeftrekken bij 1 introever

niet troeftrekken bij 2 introevers

De preëmptieve opening

Normaal gesproken wordt geopend met 13 (12, soms 11) punten. Er bestaan ook aantrekkelijke handen met minder punten die biedbaar zijn. Een voorbeeld daarvan is deze kaart:


Slechts 10 punten, maar wel een mooie zevenkaart ruiten. Die ruiten (+ de schoppen aas) staan al garant voor een mooie hoeveelheid slagen. Passen is hierbij dus uit den boze. We openen deze hand met 3 Ruiten.

Voordelen van op 3-hoogte openen:

 • Ontnemen van biedruimte aan tegenstanders
 • Partner kan gericht actie ondernemen

Maar niet elke 7-kaart is geschikt om preëmptief te openen.

Welke eisen stellen we aan de preëmptieve opening:

 • Goede 7-kaart of langer
 • Maximaal 10 punten
 • Éénkleurenspel
 • Regel van 2 en 3

In de praktijk wordt de regel van 2 (kwetsbaar mag je 2 down) en 3 (niet kwetsbaar mag je 3 down) niet toegepast. Ook het één kleurenspel wordt wel eens vergeten.

Hieronder een voorbeeld, waarom het niet goed is om naast je zevenkaart een vierkaart in een hoge kleur te hebben.

Als Noord op dit spel 3 klaveren opent, zal zuid passen. Dit contract wordt met 2 overslagen gemaakt, maar levert toch een slechte score op.

Beter kan Noord passen. Zuid zal dan 1 Harten openen, vervolgens kan Noord dan naar 4 Harten verhogen. Met 8 punten en 2 singletons heeft Noord genoeg om de manche te bieden. In 4 harten worden ook nog 2 overslagen gemaakt. Dat levert een betere score op.