Ingooi

Probleem
West komt uit met ♠V. Hoe speelt u?
Antwoord

Na het trekken van de troeven, raapt u ook ♠H op. Na ♣A en een klaveren getroefd, gaat u met ruiten naar de dummy. Op ♠10 gooit u in de hand een kleine harten af (loser on loser). West is ingegooid. Hij kan alleen harten in de vork naspelen of klaveren in de dubbel renonce.

Je Partner

Hierbij nog een gedicht wat ik kreeg van één van onze leden.
Onder het motto: Wie de schoen past, trekke hem aan !!!

Je partner, hij kan het niet laten
hij kankert, hij weet hoe het moet
hij weet het ook allemaal beter
hij zegt dus: je doet het niet goed.

Je partner, hij kan je vermoorden
je bieden, je spelen, het gaat slecht
je azen en heren verzuipen
‘t is steeds weer hetzelfde gevecht.

Je partner is meestal de wanhoop nabij,
hij zucht en steunt en wordt kwaad.
Je ziet hem soms helemaal verbleken
maar dan is het meestal al te laat.

Het is harten of schoppen, of ruiten
het is klaveren of het is zonder troef
naar slem kun je meestal wel fluiten
en dat is nou juist de foef.

Je partner ziet het niet meer zo zitten
hij ergert zich groen, geel en blauw
je zit dan ook aardig te pitten
je bieding was tamelijk lauw.

Je partner kan soms wel gaan huilen
hij weet zich dan ook werkelijk geen raad
het liefst zou hij  jou in gaan ruilen
maar dan word jij heel erg kwaad.

Je snijdt, en je duikt en je blundert
de kaarten zitten verkeerd
maar bridgen is leuk en ontspannend
wees blij dat je het ook hebt geleerd!!!!

 

 

De vierde kleur

Definitie: Als er geen natuurlijk bod beschikbaar is en het bieden toch opengehouden moet worden, kan men de vierde kleur gebruiken als een kunstmatig ‘wachtbod’.

Is de ‘vierde kleur’ altijd een kunstmatig bod? Vaak wel. Als regel kunt u hanteren:

Als we drie kleuren geboden hebben is het bieden van de vierde kleur conventioneel. Het toont mancheinteresse en vraagt partner zijn hand nader te omschrijven.
 
Meestal zul je geïnteresseerd zijn in één van de volgende twee zaken:

- een driekaart steun voor je eerste kleur
- een dekking in de vierde kleur voor het spelen van SA.

Voorbeeld 1:

        H V 8 6 2
1 1 ♠   6 2
2 ♣ 2   A 9 3
        H 6 5

Voorbeeld 2:

        H 6 5
1 1   A V 8 2
1 ♠ 2 ♣   H B 7
        8 6 3

Hier bied je de vierde kleur om te ontdekken of partner een driekaart schoppen heeft. Is dat het geval, dan ga je naar 4 ♠. Heeft partner geen 3 kaart schoppen, dan wordt het 3 SA.

 

 

 

Hier wil je naar 3 SA. Je hebt echter geen dekking in de ongeboden klaverkleur. Om uit te vinden of partner die wel heeft, bied je de vierde kleur. Zonder klaverdekking moet je op zoek naar een andere  manche.

 

Het bieden van de vierde kleur zegt niets over je bezit in die kleur. Je kunt twee kleintjes hebben, maar ook AH-vierde.

Antwoorden op de vierde kleur:

Hoe reageert partner op een bod in de vierde kleur? Op volgorde van prioriteit:

 1. Partners eerste kleur steunen met een driekaart. Vaak is de eerste kleur van de vierde kleurbieder een vijfkaart en dan kan er dus in de 5-3 fit gespeeld worden.
 2. SA bieden met een stop in de vierde kleur. Vaak heeft de vierde kleurbieder geen dekking in de vierde kleur.
 3. Iets anders vertellen dat nog niet bekend is. Bijvoorbeeld dat de eerste of misschien zelfs de tweede kleur van de openaar een vijfkaart is.

Voorbeeld bij 1:

        H V 5 2
    1 ♣   H B 4
1 1 ♠   3 2
2 ??   A B 9 3

Voorbeeld bij 2:

        H V 5 2
    1 ♣   3 2
1 1 ♠   A V 5
2 ??   H 6 4 2

Voorbeeld bij 3:

        H V 5 2
    1 ♣   4 3
1 1 ♠   B 7
2 ??   A V B 7 5

 

Hier biedt Oost 2 , waarna waarschijnlijk 4 , of misschien zelfs een slem in harten bereikt gaat worden.

 

 

 

Hier biedt Oost 2 SA, vanwege de dubbele dekking in ruiten. Waarschijnlijk wordt 3 SA het eindcontract.

 

 

 

Hier biedt Oost 3 ♣ om extra lengte in klaveren aan te geven.

Spel van de week, 4-4-2017

Biedverloop:

West Noord Oost Zuid
1 2♣
pas 4♠ pas pas
pas
Probleem
Er zijn op dit spel voor Noord-Zuid altijd 12 slagen te maken. Hoe is dit te bieden?
Antwoord
Noord kan beter niet meteen 4 schoppen bieden. Hiermee is het bieden afgelopen. Met veel punten is het beter rustig op te bouwen. Wat heb je nog nodig bij partner om 6 schoppen te maken?
Schoppen Vrouw zou mooi zijn, en van klaveren zal hij toch wel Heer en Vrouw hebben gezien zijn volgbod.
Het beste voor Noord is een bod te doen, waarop partner niet mag passen. Ik denk dat in dit geval 2 schoppen  niet verstandig is, omdat partner daarop wel zou kunnen passen. Maar na 3 schoppen zal partner toch nog wel wat zeggen?

West Noord Oost Zuid
1 2 ♣
pas 3 ♠ pas 4 ♠
pas 4 SA pas 5♣/5 *
pas 6 ♠ pas pas
pas

Na 4 schoppen weet je in ieder geval 9 troeven. Mocht partner 1 aas mee hebben, is 7 zelfs nog een optie.

* afhankelijk van het antwoordenschema wat je speelt: je geeft in ieder geval 0 azen aan, en stopt dan af in 6 schoppen.

Openen met minder dan 13 punten

Herwaarderen doe je pas als de fit vaststaat!

Maar ook bij de opening kan je al wel lengtepunten bij tellen. Niet voor korte, maar wel voor lange kleuren.

Dit betekent dat je mag openen met:

  • Een 5-kaart en 12 punten,
  • Een 6-kaart en 11 punten.

Bijvoorbeeld:

♠ 6 4
A 9 2
H B 8 7 4
♣ H B 7
12 punten en een 5-kaart, dus deze mag je 1 openen.

♠ 8
A H B 9 8 2
H 6 4 3
♣ 9 4
11 punten en een 6-kaart , dus deze mag je 1 openen.

11 punten is het minimum. Een 7-kaart en 10 punten? Nee dus, dat is een preëmptieve opening.

Een ander houvast is: De regel van 20.

Volgens de regel van 20 mag je openen wanneer je puntenaantal plus het aantal kaarten in je twee langste kleuren 20 of meer bedraagt.

   • Dus 12 punten met 2 vierkaarten = 20 en mag je openen.
   • Dus 11 punten met 1 vijfkaart en 1 vierkaart = 20 en mag je openen.

Voorwaarde is wel dat het merendeel van de plaatjespunten ook in je lange kleuren zitten. Een singleton H of V is namelijk niet zoveel waard.

Bijvoorbeeld:
♠ A V 7 6
8 4
H B 9 2
♣ V 7 6
12 punten en 2 vierkaarten, dus deze mag je 1 openen.

♠ H B 9 2
B 10 2
6
♣ A V 9 5 4
11 punten en 1 vijfkaart en 1 vierkaart, dus deze mag je 1♣ openen.

Ethiek

De bridge-ethiek is en blijft van groot belang voor het waarborgen van uw bridgeplezier.

 • Controleer altijd aan de hand van uw loopbriefje of alles klopt
 • Aan het begin van de eerste ronde mag u de kaarten pas schudden als één van uw tegenstanders aanwezig is.
 • Elke speler neemt de hand uit het vak dat met zijn windrichting overeenstemt.
 • Voordat u een spel gaat spelen bent u verplicht uw kaarten te tellen met de beeldzijde naar beneden. Klopt het aantal kaarten niet, roep dan de wedstrijdleider.
 • Het board blijft in de juiste windrichting in het midden op tafel liggen.
 • Als er in de 1e ronde wordt rondgepast, mag er officieel niet opnieuw gegeven worden. Maar in Ruurlo staan wij dit wel toe.
 • Indien u een bepaald bod wil doen en u legt per ongeluk het verkeerde biedkaartje neer dan mag dit bod onmiddellijk vervangen worden door uw voorgenomen bieding. Echter zonder denkpauze.
 • U mag altijd als u aan de beurt bent om te bieden een uitleg van de biedingen van de tegenstanders vragen. Het is ongepast een vraag te stellen uitsluitend ten behoeve van de partner. De partner van de bieder zal altijd de uitleg geven, nooit degene die de bieding heeft gedaan.
 • De bieding is beëindigd, nadat er drie keer in volgorde is gepast m.u.v. de eerste biedronde.
 • De speler links van de leider legt de kaart waarmee hij wil uitkomen met de beeldzijde naar beneden voor zich op tafel en vraagt aan zijn partner “geen vragen partner?” Want zijn partner mag nu nog om herhaling van het biedverloop of uitleg over een bieding van de tegenstanders vragen. Daarna draait hij na toestemming van zijn partner zijn kaart pas open.
 • Tijdens het spelen mag u altijd arbitrage roepen, behalve de blinde (dummy), die mag pas na afloop reageren. Elke speler, ook de blinde, mag proberen te voorkomen dat een speler een onregelmatigheid begaat.
 • Aan het einde van het spelen laat u de kaarten in de juiste volgorde liggen tot er overeenstemming is bereikt over het gemaakte aantal slagen.
 • Schud en tel uw kaarten voor u ze terugsteekt in het board.
 • Noord vult de bridgemate in en oost moet altijd zorgvuldig controleren.
 • Bridge is een denksport, maar als u lang nadenkt of u nou de 2 of de 3 zal spelen, bent u onethisch bezig. U suggereert dat u een hoge kaart hebt en nadenkt of u die kaart moet spelen. Ook bij een singleton mag u niet onnodig wachten met bijspelen.
 • Kijk niet goedkeurend of afkeurend als de partner iets goed of fout doet, trek een pokerface.
 • Voorkom dat je je partner op al zijn fouten wijst tijdens het spelen, dat geeft een vervelende sfeer en verlegenheid bij de tegenstanders. En maakt u nooit fouten?

Conclusie:
Een speler behoort zich hoffelijk te gedragen.
Een speler onthoudt zich van lichaamstaal.
Een speler onthoudt zich van vervelend commentaar.
Een speler mag lang nadenken, maar alleen als er iets te denken valt.

Overgenomen van Bridgewijzer Oranje 14, een uitgave van de Nederlandse Bridge Bond.

Lage kleurentransfers

Net als bij de hoge kleuren kan er ook naar de lage kleuren getransfereerd worden.

Een belangrijk verschil met Jacoby voor de hoge kleuren is dat dit in het algemeen niet tot doel heeft om de juiste manche uit te vinden. 3SA is bijna altijd beter speelbaar dan 5♣/ en de score is hetzelfde. Jacoby voor de lage kleuren heeft tot doel om met een zwakke hand 3♣ of 3 te kunnen spelen in plaats van 1SA en om een keuze te kunnen maken tussen 3SA en 6♣/. Het is dus zwak (0-7) of behoorlijk sterk (13+) maar niet daar tussenin.

Er zijn verschillende methodes:

 • Na 1SA toont 2♠ een zeskaart klaveren en 3♣ een zeskaart ruiten. Nadat de openaar de transfer heeft geaccepteerd is pas de zwakke variant en bieden sterk. Voor de betekenis van het vervolg is er geen standaardaanpak en dit zal door het paar naar eigen voorkeur nader ingevuld zijn. De openaar kan met een 3 kaart en een tophonneur mee de transfer weigeren en weer SA bieden.
 • Er zijn paren die 2♠ spelen als transfer naar een van beide lage kleuren, waarna 3♣ een pas of corrigeer bod is. Nadeel is dat het contract niet altijd in de goede hand komt en dat slemonderzoek lastiger wordt. Mogelijke uitbreiding:

 • Andere mogelijkheid is: 2 ♠ voor ♣ en 2 SA voor .
  • Nadeel: het oude 2 SA (8-9 punten, limietbod) komt te vervallen. Deze moet dan ook via 2♣ geboden worden.
  • Voordeel: De transferweigering kan ook na 2 SA gebruikt worden.

Reverse

De term Reverse bieden komt uit het Engels: omgekeerd bieden.

Reverse: Als de eerst-geboden kleur lager is dan de tweede en het biedverloop zonder sprong een niveau omhoog gaat. Dit bod is ronde forcing (mag niet op gepast worden).
Eerst geboden kleur is 5+ kaart en tweede kleur een 4-kaart en minimaal 15/16 punten.

Voorbeelden:

 

De 2e kleur die geboden word is hoger dan de eerst geboden kleur. (Meestal heeft partner die kleur dan overgeslagen) Hiervoor moet je minstens 15/16 punten hebben. Waarom? Zie onderstaand voorbeeld met biedverloop:

Als West zijn 2e kleur gaat bieden, die hoger is als zijn eerste kleur, zit Oost in de problemen. Hij moet voorkeur geven voor één van beide kleuren en zal dan 3 moeten bieden. Ruiten is het goede contract maar wel één te hoog met 19 punten samen.
De correcte herbieding van West is dan ook: 1 SA of 2.

Hieronder een voorbeeld waar wel reverse geboden mag worden. West heeft 16 punten en dus voldoende voor een reversebod. Oost zal nu 3 herbieden, en dat zal kansen hebben.

 

Hoe je het bridgespel ook beziet

Hoe je het bridgespel ook beziet,
het is ontspanning en meer niet.
Ook al speel je in de hoogste kringen,
er zijn altijd belangrijker dingen.
Al hebt u ook het streven
de top te halen in het bridge leven,
u komt er niet zonder uw maat.
Iemand die u steeds terzijde staat.
Doet hij het fout, denk dan alras,
dat de vorige blunder van uw hand was.
En dat degene die maakte de fout,
daar zelf het meeste om rouwt.
Doet hij het goed, laat hem dat merken,
dat zal uw partnership versterken.
Uw spel wordt er slechts beter van,
als u vertrouwen hebt in die vrouw of man.
Dus spelen zonder haat of nijd.
De leuze is ….. VERDRAAGZAAMHEID!