Uitduiken

Wanneer de communicatie tussen beide handen gebrekkig is, spreken we van entreeproblemen. Extra aandacht is dan geboden; de weinige entrees moeten zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Hieronder staan enkele technieken die van pas kunnen komen wanneer je te maken hebt met entreeproblemen.
Dia 1:
CONTRACT 3SA
UITKOMST ♠B

Je telt zes vaste slagen. Ruiten is de meest aantrekkelijke werkkleur. Door een ruiten af te staan aan OW kun je drie lengteslagen ontwikkelen. Zie echter wat er over is als je AH en ruiten na speelt (klik op tweede bolletje onder de diashow).

De ruitens zijn vrij, maar je kunt er niet meer bijkomen. Probleem op dit spel is dat je enige oversteek naar de noordkant in de ruitenkleur zelf ligt. Je moet dus nog een ruiten in de hand hebben op het moment dat de kleur is vrijgespeeld. Wanneer je je nu realiseert dat je altijd een ruitenslag moet afstaan om de kleur te ontwikkelen, is de oplossing voor je probleem snel gevonden. Geef niet de derde maar de eerste ruitenslag af! Dan houd je de situatie over zoals afgebeeld in de derde afbeelding (klik op derde bolletje van de diashow).

Je neemt de nagespeelde ♠V met ♠A en steekt met je tweede ruiten over naar A. Vervolgens kun je vijf ruitenslagen oprapen. Je maakt aldus negen slagen; vijf ruitens, ♠AH, A en ♣A.

(Uit: Leer Bridge, deel 3, pag 105-106)

Bluf of vaardigheid?

West Noord Oost Zuid
pas 1♣
3 4 5 dbl
pas 6 pas 6♠
7 pas pas 7♠
pas pas pas

1♣: Sterke klaveren
Contract 7♠ door zuid
Uitkomst: ♠8 door west, oost gooit de ruiten af
Gegeven: oost heeft ♣H1096

Probleem
Op welke ingenieuze manier maakte de leider dit groot slem?
Antwoord

Simon de Wijs (wereldkampioen in 2011) won de ♠8 uitkomst met ♠H. Hij trok met ♠V en ♠A ook de andere twee troeven van west. Klaveren naar ♣V in zuid. Harten naar A en klaveren naar ♣B. Op dat moment bleek dat oost een klaverstop had. De leider troefde  H in de dummy en stak over naar ♣A in zuid. Dan drie troeven. Op de laatste troef moest oost van VB en ♣H een kaart afgooien en koos voor B. De Nederlandse wereldkampioen speelde harten naar H en maakte met 9 de dertiende slag. 

Een gedurfd staaltje van dwang.

© Bridge Beter scheurkalender 23-01-2015

Spel van de week, 27-3-2017

 

Biedverloop:

Zuid West Noord Oost
 pas  pas 1♣ 1
2♣ 4 pas pas
pas

1 Klaveren is vanaf een dubbleton. 2 Klaveren is dus vanaf een 5-kaart.
4 Harten is vaak preëmptief (kun je nu ook aan de dummy zien).
West is de dummy, Oost is de leider.

Probleem
Zuid komt uit met de Aas van Klaveren. West legt de 7. Noord speelt Klaveren 4 om aan te signaleren. (De leider gooit de 10).
Je partner switcht nu naar de 9 van Ruiten (top van niks) via de Boer en Vrouw voor de Aas van de leider. De leider speelt vervolgens Harten Heer voor jouw Aas. Je speelt Harten terug voor de Vrouw van de leider (partner Noord gooit een Klaveren weg).
De leider troeft een Klaveren in de dummy, waarna hij vanuit de dummy Ruiten 3 voorspeelt.
Dit is nu de situatie:

De vraag is nu welke Ruiten je moet spelen. Stel dat je Ruiten Heer houdt, welke kaart moet je dan vervolgens spelen?
Antwoord
Je moet Ruiten Heer leggen en hierna ruiten naspelen.
Dit is de enige manier om niet ingegooid te worden.
Zie hier de situatie met alle resterende kaarten open:

Speel je een kleine Ruiten, dan wint Oost met de 8 en speelt Ruiten na. Deze is dan voor jouw Heer. Nu moet jij Schoppen of Klaveren spelen. Speel je Klaveren, dan kan de leider een verliezer weggooien en in de andere hand troeven. Speel je Schoppen dan legt de leider klein en kan die de Vrouw van je partner eruit snijden. Daarom moet je zorgen dat je Ruiten Heer pakt en Ruiten naspeelt zodat de leider zelf de Schoppenkleur moet aanspelen.
Merk op dat de leider dit goed kan doen door Schoppen Boer voor te spelen. Maar hij is niet helderziend en zal bijna altijd de snit nemen.

Wanneer wel en wanneer niet troeftrekken

Illustratie: Peter Zadelaar

Of je wel of niet moet troeftrekken hangt ervan af of je introevers wilt maken.

En het is ook afhankelijk van het aantal troeven die er in dummy liggen.

ALGEMEEN

3 troeven in dummy          niet direct troeftrekken

5+ troeven in dummy        trek troef

4 troeven in dummy          troeftrekken bij 1 introever

niet troeftrekken bij 2 introevers

Spel van de week

Hoe bereik je 7 SA?

Probleem

Er zijn altijd 13 slagen te maken op dit spel, maar hoe ga je dit bieden?
Ikzelf zat op de Noord stoel. Na Pas bij Oost opende partner dit spel 1♠. West paste en toen  was ik aan de beurt. Eerst maar 2, partner mag hier nooit op passen.
Oost en West passen verder. Partner biedt 3♠, en belooft dus 15-17 met een 6-kaart schoppen. Hoe nu verder?

Oplossing

Ik bood 4♣ als echt, maar mijn partner vatte dit op als controlebieding met schoppen als troef. Daarna bood partner 4 als controle. Het beste is daarna 4 SA: azen vragen. Volgens de RKC Blackwood (waar 5 keycards aangegeven worden) krijg je dan als antwoord: 5: 0 of 3 Azen. Met 5 kan je dan troefvrouw en Heren opvragen.
Dan kom je erachter dat alle Azen, alle Heren en schoppen vrouw binnen zijn, en kan je 7 SA bieden.
Speel je geen controlebiedingen en RKC Blackwood, dan kan je na 3♠ bij partner, meteen Azen vragen. Antwoord 5 = 2 Azen, daarna met 5 SA de Heren opvragen en ook dan kom je erachter dat alles binnen is.

Dit was een spel dat ik speelde op BBO. Je kan dan ook altijd nog kijken hoe anderen geboden hebben. Daar zag ik dat er ook Zuid spelers waren die deze hand 2♣ openen. SF (8 speelslagen) met een lange kleur, na 2 bij partner kan je dan 2♠ herbieden. Dat maakt het makkelijker om in 7SA te komen.
Ik kwam niet verder dan 6 SA, omdat ik het 4bod van partner opvatte als steun in de ruitenkleur die ik geboden had, en daarna maar meteen 6 SA bood.

De preëmptieve opening

Normaal gesproken wordt geopend met 13 (12, soms 11) punten. Er bestaan ook aantrekkelijke handen met minder punten die biedbaar zijn. Een voorbeeld daarvan is deze kaart:


Slechts 10 punten, maar wel een mooie zevenkaart ruiten. Die ruiten (+ de schoppen aas) staan al garant voor een mooie hoeveelheid slagen. Passen is hierbij dus uit den boze. We openen deze hand met 3 Ruiten.

Voordelen van op 3-hoogte openen:

  • Ontnemen van biedruimte aan tegenstanders
  • Partner kan gericht actie ondernemen

Maar niet elke 7-kaart is geschikt om preëmptief te openen.

Welke eisen stellen we aan de preëmptieve opening:

  • Goede 7-kaart of langer
  • Maximaal 10 punten
  • Éénkleurenspel
  • Regel van 2 en 3

In de praktijk wordt de regel van 2 (kwetsbaar mag je 2 down) en 3 (niet kwetsbaar mag je 3 down) niet toegepast. Ook het één kleurenspel wordt wel eens vergeten.

Hieronder een voorbeeld, waarom het niet goed is om naast je zevenkaart een vierkaart in een hoge kleur te hebben.

Als Noord op dit spel 3 klaveren opent, zal zuid passen. Dit contract wordt met 2 overslagen gemaakt, maar levert toch een slechte score op.

Beter kan Noord passen. Zuid zal dan 1 Harten openen, vervolgens kan Noord dan naar 4 Harten verhogen. Met 8 punten en 2 singletons heeft Noord genoeg om de manche te bieden. In 4 harten worden ook nog 2 overslagen gemaakt. Dat levert een betere score op.