Bluf of vaardigheid?

West Noord Oost Zuid
pas 1♣
3 4 5 dbl
pas 6 pas 6♠
7 pas pas 7♠
pas pas pas

1♣: Sterke klaveren
Contract 7♠ door zuid
Uitkomst: ♠8 door west, oost gooit de ruiten af
Gegeven: oost heeft ♣H1096

Probleem
Op welke ingenieuze manier maakte de leider dit groot slem?
Antwoord

Simon de Wijs (wereldkampioen in 2011) won de ♠8 uitkomst met ♠H. Hij trok met ♠V en ♠A ook de andere twee troeven van west. Klaveren naar ♣V in zuid. Harten naar A en klaveren naar ♣B. Op dat moment bleek dat oost een klaverstop had. De leider troefde  H in de dummy en stak over naar ♣A in zuid. Dan drie troeven. Op de laatste troef moest oost van VB en ♣H een kaart afgooien en koos voor B. De Nederlandse wereldkampioen speelde harten naar H en maakte met 9 de dertiende slag. 

Een gedurfd staaltje van dwang.

© Bridge Beter scheurkalender 23-01-2015

Je Partner

Hierbij nog een gedicht wat ik kreeg van één van onze leden.
Onder het motto: Wie de schoen past, trekke hem aan !!!

Je partner, hij kan het niet laten
hij kankert, hij weet hoe het moet
hij weet het ook allemaal beter
hij zegt dus: je doet het niet goed.

Je partner, hij kan je vermoorden
je bieden, je spelen, het gaat slecht
je azen en heren verzuipen
‘t is steeds weer hetzelfde gevecht.

Je partner is meestal de wanhoop nabij,
hij zucht en steunt en wordt kwaad.
Je ziet hem soms helemaal verbleken
maar dan is het meestal al te laat.

Het is harten of schoppen, of ruiten
het is klaveren of het is zonder troef
naar slem kun je meestal wel fluiten
en dat is nou juist de foef.

Je partner ziet het niet meer zo zitten
hij ergert zich groen, geel en blauw
je zit dan ook aardig te pitten
je bieding was tamelijk lauw.

Je partner kan soms wel gaan huilen
hij weet zich dan ook werkelijk geen raad
het liefst zou hij  jou in gaan ruilen
maar dan word jij heel erg kwaad.

Je snijdt, en je duikt en je blundert
de kaarten zitten verkeerd
maar bridgen is leuk en ontspannend
wees blij dat je het ook hebt geleerd!!!!

 

 

De vierde kleur

Definitie: Als er geen natuurlijk bod beschikbaar is en het bieden toch opengehouden moet worden, kan men de vierde kleur gebruiken als een kunstmatig ‘wachtbod’.

Is de ‘vierde kleur’ altijd een kunstmatig bod? Vaak wel. Als regel kunt u hanteren:

Als we drie kleuren geboden hebben is het bieden van de vierde kleur conventioneel. Het toont mancheinteresse en vraagt partner zijn hand nader te omschrijven.
 
Meestal zul je geïnteresseerd zijn in één van de volgende twee zaken:

- een driekaart steun voor je eerste kleur
- een dekking in de vierde kleur voor het spelen van SA.

Voorbeeld 1:

        H V 8 6 2
1 1 ♠   6 2
2 ♣ 2   A 9 3
        H 6 5

Voorbeeld 2:

        H 6 5
1 1   A V 8 2
1 ♠ 2 ♣   H B 7
        8 6 3

Hier bied je de vierde kleur om te ontdekken of partner een driekaart schoppen heeft. Is dat het geval, dan ga je naar 4 ♠. Heeft partner geen 3 kaart schoppen, dan wordt het 3 SA.

 

 

 

Hier wil je naar 3 SA. Je hebt echter geen dekking in de ongeboden klaverkleur. Om uit te vinden of partner die wel heeft, bied je de vierde kleur. Zonder klaverdekking moet je op zoek naar een andere  manche.

 

Het bieden van de vierde kleur zegt niets over je bezit in die kleur. Je kunt twee kleintjes hebben, maar ook AH-vierde.

Antwoorden op de vierde kleur:

Hoe reageert partner op een bod in de vierde kleur? Op volgorde van prioriteit:

  1. Partners eerste kleur steunen met een driekaart. Vaak is de eerste kleur van de vierde kleurbieder een vijfkaart en dan kan er dus in de 5-3 fit gespeeld worden.
  2. SA bieden met een stop in de vierde kleur. Vaak heeft de vierde kleurbieder geen dekking in de vierde kleur.
  3. Iets anders vertellen dat nog niet bekend is. Bijvoorbeeld dat de eerste of misschien zelfs de tweede kleur van de openaar een vijfkaart is.

Voorbeeld bij 1:

        H V 5 2
    1 ♣   H B 4
1 1 ♠   3 2
2 ??   A B 9 3

Voorbeeld bij 2:

        H V 5 2
    1 ♣   3 2
1 1 ♠   A V 5
2 ??   H 6 4 2

Voorbeeld bij 3:

        H V 5 2
    1 ♣   4 3
1 1 ♠   B 7
2 ??   A V B 7 5

 

Hier biedt Oost 2 , waarna waarschijnlijk 4 , of misschien zelfs een slem in harten bereikt gaat worden.

 

 

 

Hier biedt Oost 2 SA, vanwege de dubbele dekking in ruiten. Waarschijnlijk wordt 3 SA het eindcontract.

 

 

 

Hier biedt Oost 3 ♣ om extra lengte in klaveren aan te geven.

Spel van de week, 4-4-2017

Biedverloop:

West Noord Oost Zuid
1 2♣
pas 4♠ pas pas
pas
Probleem
Er zijn op dit spel voor Noord-Zuid altijd 12 slagen te maken. Hoe is dit te bieden?
Antwoord
Noord kan beter niet meteen 4 schoppen bieden. Hiermee is het bieden afgelopen. Met veel punten is het beter rustig op te bouwen. Wat heb je nog nodig bij partner om 6 schoppen te maken?
Schoppen Vrouw zou mooi zijn, en van klaveren zal hij toch wel Heer en Vrouw hebben gezien zijn volgbod.
Het beste voor Noord is een bod te doen, waarop partner niet mag passen. Ik denk dat in dit geval 2 schoppen  niet verstandig is, omdat partner daarop wel zou kunnen passen. Maar na 3 schoppen zal partner toch nog wel wat zeggen?

West Noord Oost Zuid
1 2 ♣
pas 3 ♠ pas 4 ♠
pas 4 SA pas 5♣/5 *
pas 6 ♠ pas pas
pas

Na 4 schoppen weet je in ieder geval 9 troeven. Mocht partner 1 aas mee hebben, is 7 zelfs nog een optie.

* afhankelijk van het antwoordenschema wat je speelt: je geeft in ieder geval 0 azen aan, en stopt dan af in 6 schoppen.