Spel van de week, 27-3-2017

 

Biedverloop:

Zuid West Noord Oost
 pas  pas 1♣ 1
2♣ 4 pas pas
pas

1 Klaveren is vanaf een dubbleton. 2 Klaveren is dus vanaf een 5-kaart.
4 Harten is vaak preëmptief (kun je nu ook aan de dummy zien).
West is de dummy, Oost is de leider.

Probleem
Zuid komt uit met de Aas van Klaveren. West legt de 7. Noord speelt Klaveren 4 om aan te signaleren. (De leider gooit de 10).
Je partner switcht nu naar de 9 van Ruiten (top van niks) via de Boer en Vrouw voor de Aas van de leider. De leider speelt vervolgens Harten Heer voor jouw Aas. Je speelt Harten terug voor de Vrouw van de leider (partner Noord gooit een Klaveren weg).
De leider troeft een Klaveren in de dummy, waarna hij vanuit de dummy Ruiten 3 voorspeelt.
Dit is nu de situatie:

De vraag is nu welke Ruiten je moet spelen. Stel dat je Ruiten Heer houdt, welke kaart moet je dan vervolgens spelen?
Antwoord
Je moet Ruiten Heer leggen en hierna ruiten naspelen.
Dit is de enige manier om niet ingegooid te worden.
Zie hier de situatie met alle resterende kaarten open:

Speel je een kleine Ruiten, dan wint Oost met de 8 en speelt Ruiten na. Deze is dan voor jouw Heer. Nu moet jij Schoppen of Klaveren spelen. Speel je Klaveren, dan kan de leider een verliezer weggooien en in de andere hand troeven. Speel je Schoppen dan legt de leider klein en kan die de Vrouw van je partner eruit snijden. Daarom moet je zorgen dat je Ruiten Heer pakt en Ruiten naspeelt zodat de leider zelf de Schoppenkleur moet aanspelen.
Merk op dat de leider dit goed kan doen door Schoppen Boer voor te spelen. Maar hij is niet helderziend en zal bijna altijd de snit nemen.

Openen met minder dan 13 punten

Herwaarderen doe je pas als de fit vaststaat!

Maar ook bij de opening kan je al wel lengtepunten bij tellen. Niet voor korte, maar wel voor lange kleuren.

Dit betekent dat je mag openen met:

  • Een 5-kaart en 12 punten,
  • Een 6-kaart en 11 punten.

Bijvoorbeeld:

♠ 6 4
A 9 2
H B 8 7 4
♣ H B 7
12 punten en een 5-kaart, dus deze mag je 1 openen.

♠ 8
A H B 9 8 2
H 6 4 3
♣ 9 4
11 punten en een 6-kaart , dus deze mag je 1 openen.

11 punten is het minimum. Een 7-kaart en 10 punten? Nee dus, dat is een preëmptieve opening.

Een ander houvast is: De regel van 20.

Volgens de regel van 20 mag je openen wanneer je puntenaantal plus het aantal kaarten in je twee langste kleuren 20 of meer bedraagt.

   • Dus 12 punten met 2 vierkaarten = 20 en mag je openen.
   • Dus 11 punten met 1 vijfkaart en 1 vierkaart = 20 en mag je openen.

Voorwaarde is wel dat het merendeel van de plaatjespunten ook in je lange kleuren zitten. Een singleton H of V is namelijk niet zoveel waard.

Bijvoorbeeld:
♠ A V 7 6
8 4
H B 9 2
♣ V 7 6
12 punten en 2 vierkaarten, dus deze mag je 1 openen.

♠ H B 9 2
B 10 2
6
♣ A V 9 5 4
11 punten en 1 vijfkaart en 1 vierkaart, dus deze mag je 1♣ openen.

Ethiek

De bridge-ethiek is en blijft van groot belang voor het waarborgen van uw bridgeplezier.

 • Controleer altijd aan de hand van uw loopbriefje of alles klopt
 • Aan het begin van de eerste ronde mag u de kaarten pas schudden als één van uw tegenstanders aanwezig is. De meeste clubs hebben tegenwoordig een dupliceermachine en dan hoeft er niet geschud te worden.
 • Elke speler neemt de hand uit het vak dat met zijn windrichting overeenstemt.
 • Voordat u een spel gaat spelen bent u verplicht uw kaarten te tellen met de beeldzijde naar beneden. Klopt het aantal kaarten niet, roep dan de wedstrijdleider.
 • Het board blijft in de juiste windrichting in het midden op tafel liggen.
 • Als er in de 1e ronde wordt rondgepast, mag er niet opnieuw gegeven worden.
 • Indien u een bepaald bod wil doen en u legt per ongeluk het verkeerde biedkaartje neer dan mag dit bod onmiddellijk vervangen worden door uw voorgenomen bieding. Echter zonder denkpauze.
 • U mag altijd als u aan de beurt bent om te bieden een uitleg van de biedingen van de tegenstanders vragen. Het is ongepast een vraag te stellen uitsluitend ten behoeve van de partner. De partner van de bieder zal altijd de uitleg geven, nooit degene die de bieding heeft gedaan.
 • De bieding is beëindigd, nadat er drie keer in volgorde is gepast m.u.v. de eerste biedronde.
 • De speler links van de leider legt de kaart waarmee hij wil uitkomen met de beeldzijde naar beneden voor zich op tafel en vraagt aan zijn partner “geen vragen partner?” Want zijn partner mag nu nog om herhaling van het biedverloop of uitleg over een bieding van de tegenstanders vragen. Daarna draait hij na toestemming van zijn partner zijn kaart pas open.
 • Tijdens het spelen mag u altijd arbitrage roepen, behalve de blinde (dummy), die mag pas na afloop reageren. Elke speler, ook de blinde, mag proberen te voorkomen dat een speler een onregelmatigheid begaat.
 • Aan het einde van het spelen laat u de kaarten in de juiste volgorde liggen tot er overeenstemming is bereikt over het gemaakte aantal slagen.
 • Schud en tel uw kaarten voor u ze terugsteekt in het board.
 • Noord vult de bridgemate in en oost moet altijd zorgvuldig controleren.
 • Bridge is een denksport, maar als u lang nadenkt of u nou de 2 of de 3 zal spelen, bent u onethisch bezig. U suggereert dat u een hoge kaart hebt en nadenkt of u die kaart moet spelen. Ook bij een singleton mag u niet onnodig wachten met bijspelen.
 • Kijk niet goedkeurend of afkeurend als de partner iets goed of fout doet, trek een pokerface.
 • Voorkom dat je je partner op al zijn fouten wijst tijdens het spelen, dat geeft een vervelende sfeer en verlegenheid bij de tegenstanders. En maakt u nooit fouten?

Conclusie:
Een speler behoort zich hoffelijk te gedragen.
Een speler onthoudt zich van lichaamstaal.
Een speler onthoudt zich van vervelend commentaar.
Een speler mag lang nadenken, maar alleen als er iets te denken valt.

Overgenomen van Bridgewijzer Oranje 14, een uitgave van de Nederlandse Bridge Bond.

Lage kleurentransfers

Net als bij de hoge kleuren kan er ook naar de lage kleuren getransfereerd worden.

Een belangrijk verschil met Jacoby voor de hoge kleuren is dat dit in het algemeen niet tot doel heeft om de juiste manche uit te vinden. 3SA is bijna altijd beter speelbaar dan 5♣/ en de score is hetzelfde. Jacoby voor de lage kleuren heeft tot doel om met een zwakke hand 3♣ of 3 te kunnen spelen in plaats van 1SA en om een keuze te kunnen maken tussen 3SA en 6♣/. Het is dus zwak (0-7) of behoorlijk sterk (13+) maar niet daar tussenin.

Er zijn verschillende methodes:

 • Na 1SA toont 2♠ een zeskaart klaveren en 3♣ een zeskaart ruiten. Nadat de openaar de transfer heeft geaccepteerd is pas de zwakke variant en bieden sterk. Voor de betekenis van het vervolg is er geen standaardaanpak en dit zal door het paar naar eigen voorkeur nader ingevuld zijn. De openaar kan met een 3 kaart en een tophonneur mee de transfer weigeren en weer SA bieden.
 • Er zijn paren die 2♠ spelen als transfer naar een van beide lage kleuren, waarna 3♣ een pas of corrigeer bod is. Nadeel is dat het contract niet altijd in de goede hand komt en dat slemonderzoek lastiger wordt. Mogelijke uitbreiding:

 • Andere mogelijkheid is: 2 ♠ voor ♣ en 2 SA voor .
  • Nadeel: het oude 2 SA (8-9 punten, limietbod) komt te vervallen. Deze moet dan ook via 2♣ geboden worden.
  • Voordeel: De transferweigering kan ook na 2 SA gebruikt worden.

Reverse

De term Reverse bieden komt uit het Engels: omgekeerd bieden.

Reverse: Als de eerst-geboden kleur lager is dan de tweede en het biedverloop zonder sprong een niveau omhoog gaat. Dit bod is ronde forcing (mag niet op gepast worden).
Eerst geboden kleur is 5+ kaart en tweede kleur een 4-kaart en minimaal 15/16 punten.

Voorbeelden:

 

De 2e kleur die geboden word is hoger dan de eerst geboden kleur. (Meestal heeft partner die kleur dan overgeslagen) Hiervoor moet je minstens 15/16 punten hebben. Waarom? Zie onderstaand voorbeeld met biedverloop:

Als West zijn 2e kleur gaat bieden, die hoger is als zijn eerste kleur, zit Oost in de problemen. Hij moet voorkeur geven voor één van beide kleuren en zal dan 3 moeten bieden. Ruiten is het goede contract maar wel één te hoog met 19 punten samen.
De correcte herbieding van West is dan ook: 1 SA of 2.

Hieronder een voorbeeld waar wel reverse geboden mag worden. West heeft 16 punten en dus voldoende voor een reversebod. Oost zal nu 3 herbieden, en dat zal kansen hebben.

 

Hoe je het bridgespel ook beziet

Hoe je het bridgespel ook beziet,
het is ontspanning en meer niet.
Ook al speel je in de hoogste kringen,
er zijn altijd belangrijker dingen.
Al hebt u ook het streven
de top te halen in het bridge leven,
u komt er niet zonder uw maat.
Iemand die u steeds terzijde staat.
Doet hij het fout, denk dan alras,
dat de vorige blunder van uw hand was.
En dat degene die maakte de fout,
daar zelf het meeste om rouwt.
Doet hij het goed, laat hem dat merken,
dat zal uw partnership versterken.
Uw spel wordt er slechts beter van,
als u vertrouwen hebt in die vrouw of man.
Dus spelen zonder haat of nijd.
De leuze is ….. VERDRAAGZAAMHEID!